BSU bulletin
Mathematics, Informatics
LoginРУСENG

BSU bulletin. Mathematics, Informatics

Bibliographic description:
Antonov V. I.
Boolean evaluation and sheaves of some classes of lattice-ordered groups // BSU bulletin. Mathematics, Informatics. - 2016. №2. . - С. 3-10.
Title:
Boolean evaluation and sheaves of some classes of lattice-ordered groups
Financing:
Codes:
DOI: 10.18101/2304-5728-2016-2-3-10UDK: 517.11+517.98
Annotation:
The article considers semantic evaluation, corresponding canonical sheaves associated with the initial algebraic systems. Based on this study Horn theory of various classes l-groups.
Keywords:
Boolean valued analysis, evaluations, sheaves, pre-sheaves, lat- tice-ordered groups, orthocomplete B-group, orthocomplete projective l-group, Horn theory.
List of references:
1. Antonov V. I. Ortogonal'nye V-gruppy i bulevy ocenki // Trudy V shkoly molodyh matematikov Sibiri i Dal'nego Vostoka. — Novosibirsk,1990. — S. 3 – 5.

2. Ljubeckij V. A. Ocenki i puchki. O nekotoryh voprosah nestandartnogo analiza // UMN. — 1989. — T. 44, vyp.4. — S. 99 – 153.

3. Kopytov V. M. Reshetochno uporjadochennye gruppy. — M.: Nauka,1984.

4. Kusraev A. G., Kutateladze S. S., Bulevoznachnyj analiz. — Novosibirsk: Izd-vo Instituta matematiki im S. L. Soboleva, 2003. — 386 s.

5. Kusraev A. G., Kutateladze S. S. Nestandartnye metody analiza. — Novosibirsk: Nauka, 1990. — 344 s.

6. Antonov V. I. Gejntingovoznachnyj analiz i puchkovye associativnye kol'ca // Vestnik Burjatskogo gosudarstvennogo universiteta. — 2014. — Vyp.9(1). — S. 3 – 7.

7. Antonov V. I. Strukturnyj puchok i bulevy ocenki reshetochno uporjadochennyh grupp // Vestnik Burjatskogo gosudarstvennogo universiteta. — 2012. — Vyp. 2. — S. 75 – 82.