BSU bulletin
Mathematics, Informatics
LoginРУСENG

BSU bulletin. Mathematics, Informatics

Bibliographic description:
Darmaev T. G.
,
Tsydypov B. D.
Method of calculation of a stationary flow of any profile // BSU bulletin. Mathematics, Informatics. - 2016. №3. . - С. 51-56.
Title:
Method of calculation of a stationary flow of any profile
Financing:
Codes:
DOI: 10.18101/2304-5728-2016-3-51-56UDK: 519.64
Annotation:
In this work for the numerical solution of the integrated equation of Fred- holm of the second sort concerning the size of stationary speed the method of replacement of the integrated equation with system of the algebraic equations based on replacement of a profile with the entered N-square with a length of the party of an order of size and the internal corner close to π is offered. On the basis of the offered method the algorithm of the decision and the program on the FORTRAN are created. Test numerical calculations for ellipses of different thickness and a series of profiles "B" of TsAGI are carried out.
Keywords:
any profile, stationary flow, integrated equation of Fredholm of the second sort.
List of references:
1. Darmaev T. G., Dambaev Zh. G. O nestacionarnom obtekanii proizvol'nogo profilja // Vestnik Burjatskogo gosudarstvennogo universiteta. Mate- matika, informatika. — 2013. — № 2. — S.60–69.

2. Golovkin V. A. Nelinejnaja zadacha o neustanovivshemsja obtekanii proizvol'nogo profilja so svobodno deformirujushhimsja vihrevym sledom // Uchjonye zapiski CAGI. — 1972. — T.3. — №3.

3. Shumskij G. M. Nelinejnaja zadacha o dvizhenii sistemy profilej vblizi volnistoj stenki // Izvestija SO AN SSSR. Ser. tehn. nauk. — 1982. — №3. — Vyp. 1. — S. 24–27.

4. Vorob'ev N. F., Shashkina G. N. Metod rascheta obtekanija profilej neszhimaemym potokom. — Issledovanie obtekanija tel chislennymi me- todami. — Novosibirsk ITPM SO AN SSSR. —1976. — S. 66–76.

5. Rjabchenko V. P., Sarjan V. Je. K raschjotu ajerodinamicheskih harakter- istik reshjotok profilej proizvol'noj formy // Izvestija AN SSSR. MZhG. —1972. — №2. — S. 105–112.

6. Rjabchenko V. P. Nestacionarnye ajerodinamicheskie harakteristiki resh- jotok proizvol'nyh profilej, vibrirujushhih v potencial'nom potoke neszhi- maemoj zhidkosti // Izvestija AN SSSR. MZhG. — 1974. — № 1. — S. 15–20.